Billige fodboldrejser er populære på nettet

For at svare på min problemformulering omkring billige fodboldrejser bestilles på nettet, har jeg bygget min opgave op som følgende. Efter min indledning, metode, afgrænsning og kildekritik, starter jeg med at redegøre for teksten fodboldrejser Manchester United skrevet af mig selv, som løbende igennem opgaven vil fungerer som ramme for selve opgaven. Teksten beskæftiger sig med en model om billige fodboldrejser, som er delt op i fire faser, hvoraf jeg kun vil fokusere på de første tre. Fjerde fase i min model inddrager jeg ikke i opgaven om billige fodboldrejser, eftersom den omhandler, hvordan en fodboldklub agerer over for en separatistiske bevægelse, når kræfter internt i en klub ønsker at lave sin egen klub, og dermed falder dette aspekt uden for min problemformulering, som kun fokuser på billige fodboldrejser.

Fodboldrejser Manchester United er fedest

Min model fungerer som ramme for opgaven betyder, at den fortsatte opgave ligeledes er struktureret herefter. Første fase af min model omhandler gruppeidentifikation. For at analysere hvordan gruppeidentifikationen har udviklet sig blandt folk, som tager på billige fodboldrejser, som en af deres første rejser udenrigs, vil jeg i opgaven redegøre for noget forskning, som beskriver begreber inden for fodboldrejser Manchester United. Det forklares, hvordan en befolkning både kan have en regional og en national identitetsfølelse, når de vælger, hvem de vil tage på billige fodboldrejser med. Teksten beskriver imidlertid også, hvordan denne identifikation kan ændre sig over tid, pga. mangel på tilfredsstillende fodboldresultater, hvilket er brugbart i forhold til min analyse af billige fodboldrejser.  Alt i alt bruger vi disse redegørelser vi til at forklare statistiske opgørelser af billige fodboldrejser, der omhandler udviklingen blandt folk fra Manchester United i forhold til enten Barcelona eller Arsenal. Derefter går jeg videre til anden fase i min model, som omhandler den kollektive handling der skaber separationsbevægelser både internt i fodboldklubber, men også eksterne faktorer.